VÄLKOMMEN TILL

NORDISKA BYGGKONCEPT AB

Med tradition, kvalité och engagemang är
vi med och bygger ett modernt samhälle.

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB. Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår strävan att skapa bestående värden. Företagets utveckling sker i samverkan med marknadens och våra kunders växande behov.

På senare tid har företaget strävat mot att medverka i allt i fler delar av byggprocessen för att på så vis bättre kunna påverka ett bra slutresultat. Alltid med engagemang för den lokala samhällsutvecklingen och en hållbar framtid. Nordikon har utvecklats till att bli en av de större lokala aktörerna på marknaden.

LÄS MER

Idé & vision

Vi ska med yrkesstolthet och engagemang jobba med att bygga morgondagens samhälle.

LÄS MER

Vårt sätt att arbeta

I kontakten med oss vill vi att du som kund eller anställd ska uppleva det lilla företagets personlighet och närhet.

LÄS MER

Våra mål.

Medvetna val i arbetsprocessen, med fokus på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och effektivitet.

LÄS MER

VÅRA TJÄNSTER

ENTREPRENAD

Vår entreprenadavdelning utför både ny- och ombyggnad av skolor, förskolor, serviceboenden, kontor, bostäder, industrier m.m. 
Entreprenaderna erhålls via anbudsräkning eller genom ramavtal. Vi arbetar både i general- och totalentreprenader och har egen projekteringsledning.

BYGGSERVICE

Vi kan via vår byggserviceavdelning utföra jobb med kort varsel. Det handlar oftast om mindre ombyggnader, hyresgästanpassningar, åtgärdande av skador eller löpande underhåll. Byggservicemedarbetarna har fullt utrustade servicebilar och är vana att jobba intill pågående verksamhet.

PROJEKTUTVECKLING & PARTNERING

Vi hjälper gärna våra beställare att utveckla deras projekt i tidiga skeden. Det kan handla om att inventera bef byggnad, finna lämpliga verksamheter för deras byggnader, ta fram skisser att presentera för tilltänka hyresgäster.

Vi hjälper även beställare med att fånga upp deras tilltänkta hyresgästers behov och önskemål, omsätta detta till hyreskontraktsbilagor samt vara behjälpliga med kalkylering för våra beställares hyressättning.

Vi har stor erfarenhet av att jobba i partneringform och har system för att utföra arbeten med ”öppna böcker”.

PROJEKT

Nordikon har under många år arbetat med enskilda samt kontrakterade uppdrag till offentliga verksamheter samt större privata förvaltningsbolag. Nu utvecklar vi oss för nya affärsområden som bland annat projektutveckling och partnering, modernt bostadsbyggande, allmännyttigt boende samt kommersiella fastigheter.

Här presenterar vi några av de projekt vi är extra stolta över.

- Med tradition, kvalité och engagemang är vi med och bygger ett modernt samhälle.

BKMA

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi certifierade enligt Byggföretagens verksamhetssystem BKMA (tidigare BF9K). BKMA är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö.

Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. BKMA (BF9K) har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

LÄS MER

Vårt företag är stolt Barnsupporter!

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Men det finns hopp. Fler barn än någonsin överlever idag cancer. Vi är stolta över att bidra till Barncancerfonden genom att vara Barnsupporter 2023-2024!

LÄS MER