BKMA

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi certifierade enligt Byggföretagens verksamhetssystem BKMA (tidigare BF9K). BKMA är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BKMA (BF9K) har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Varje företag bygger sitt system utifrån BKMA-systemets krav så att det passar den egna verksamheten och en bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För ytterligare information, se länken här!