Om oss.

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB. Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår strävan att skapa bestående värden. Detta sker i samverkan med marknadens och våra kunders växande behov. På senare tid har företaget strävat mot att medverka i allt i fler delar av byggprocessen för att på så vis bättre kunna påverka ett bra slutresultat. Alltid med engagemang för den lokala samhällsutvecklingen och en hållbar framtid. till att bli en av de större lokala aktörerna på marknaden. Idag ägs företaget av tre personer i företagets ledning.

Organisationen.

Nordikon är ett lokalt företag med kontor i Västerås och Enköping med hela Mälardalen som arbetsplats. Vårt huvudkontor finns i Västerås där merparten av våra medarbetare bor, arbetar samt har som utgångspunkt för en arbetsplats i Mälardalen.

Vi är organiserade för att på ett kostnadseffektivt sätt arbeta nära kund och ha korta beslutsvägar genom hela byggprocessen. I varje projekt utses en ansvarig platschef som följer varje del i byggprocessen och säkerställer att projektplaner följs och eventuella avvikelser upptäcks i tid för att kunna bli lösta på bästa sätt för kund.

Vi bygger enligt våra kunders klara instruktioner eller deltar på ett tidigt stadium med att bidra med idéer och kunskap utifrån våra erfarenheter. Vi har utöver traditionella underentreprenörer såsom vvs, el, måleri m fl även nära samarbeten med arkitekter, konstruktörer, inredare och marknadskommunikatörer.

Nyckeln till framgång är duktiga och engagerade medarbetare, goda relationer till samarbetspartners med spetskompetens och en ständigt nära dialog med kund.