Idé & vision.

Vi ska med yrkesstolthet och engagemang jobba med att bygga morgondagens samhälle. Genom medvetna val i arbetsprocessen, med fokus på miljö, kvalitet och effektivitet, ska vi skapa trygga och långsiktiga lösningar för regionens boende, näringsliv och offentliga verksamheter.

Vår vision.

Med kunskap och stolt tradition bygger vi upp ett bättre samhälle för framtiden. 

I vår vision vill vi bidra till ett modernt samhälle och en hållbar framtid. Det kräver hälsa, kreativitet, innovationskraft och mod att bryta ny väg. Enskilt av oss samt i samverkan med övriga parter i samhället.

Därför väljer vi att stödja och ingå i samarbeten och aktiviteter som främjar just hälsa, kreativitet, nytänkande och samverkan som täcker in samhälle, idrott, kultur och utvecklingen inom just vår bransch.

Idrott.

VSK Bandy
VIK Hockey
VSK Fotboll
Surahammars IF Hockey

Kultur.

Kulturstiftelsen
Kulturnatten
Cityfestivalen
Konserthusets Vänner

Samhälle.

Branchrekommenderad byggutbildning (BYN)
Forum Futurum
Företagsvolontärerna