Kontakten med oss.

I kontakten med oss vill vi att du som kund eller anställd ska uppleva det lilla företagets personlighet och närhet med självstyre och snabba, enkla beslutsvägar.

Men när det kommer till vårt arbetssätt ska våra arbetsrutiner och leveransresultat kunna mätas i nivå med det stora börsnoterade företagens.

Hos oss ställs höga krav på eget ansvar. Ansvar för att projekten genomförs med yrkesstolthet, ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö liksom ansvar och förståelse för kundens behov. Våra medarbetare har en avgörande roll för vår framgång och där vår platta organisation blir en förutsättning. 

I grunden arbetar vi med en väl fungerande verksamhetsstyrning, BF9K, ett branschanpassat styrverktyg för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi stödjer också branschens arbete med att förhindra svartarbete eller annan ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen genom att tillämpa ID06.

Läs mer här: ID06 ››

Byggföretagens uppförandekod.

Nordikon är först ut i Västerås att utbilda sin personal och ansluta sig till Byggföretagens uppförandekod.
Denna uppförandekod gäller för medlemsföretag inom Byggföretagen med syfte att stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olagligt och olämpligt agerande i branschen och inom företagen. Uppförandekoden gäller, enligt stämmobeslut, från den 16 maj 2013.

Från och med 1 juni 2014 utgör uppförandekoden dessutom ett av kriterierna för medlemskap i Byggföretagen. Avsteg från eller underlåtelse att agera och korrigera avsteg från koden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning. Uppförandekoden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållandet till kunder och leverantörer.